Zajęcia dodatkowe


Zajęcia dodatkowe w Przedszkolu odbywają się po godzinie 13:00 i są dostępne dla wszystkich grup wychowania przedszkolnego. Zasady uczestnictwa w zajęciach oraz opłaty regulują odrębne zasady.

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego w Żłobku, mają na celu stwarzanie możliwości osłuchania się z językiem obcym oraz rozwijanie zdolności i umiejętności w tym zakresie na poziomie adekwatnym do możliwości dzieci. Dodatkowe lekcje będą rozwijały wyobraźnię i umysł dziecka poprzez zabawę oraz stymulowanie ciekawości. Nauka będzie oparta przede wszystkim na aktywności i ruchu – reagowaniu całym ciałem oraz wykorzystaniu różnych form ekspresji. Nauczyciel zapewnia różnorodność bodźców, których celem będzie podtrzymywanie uwagi dziecka.

Zajęcia dodatkowe:

  • zajęcia taneczne,
  • zajęcia sportowe,
  • karate,
  • smyko-multisensoryka.