Oferta żłobka i przedszkola


Oferta żłobka

Żłobek Qbuś Puchatek zapewnia atrakcyjne formy zajęć i zabawy w przystosowanej do wieku dzieci oraz przestronnej sali w godzinach od 6:30 – 17:30 w budynku na ul. Łaszczowieckiej 9. Dzieci przebywają w żłobku pod opieką wykwalifikowanej kadry, która gwarantuje indywidualne i podmiotowe traktowanie każdego dziecka oraz serdeczną atmosferę. Do dyspozycji grupy żłobkowej jest również sala zabaw oraz ogrodzony plac zabaw.

Smaczne i zdrowe posiłki dostarczane są przez firmę cateringową.

Zajęcia dodatkowe: j. angielski (bezpłatny)

Opłaty

Dzieci od 1 roku do 3 lat
przebywające do 5 godzin dziennie
opłata 800 zł od 01.09.2023 r. do 31.12.2023 r.
opłata 1000 zł od 01.01.2024 r. do 31.08.2024 r.

Wyżywienie 21,10 zł stawka dzienna
(bez podwieczorku 17,20 zł)

(śniadanie, obiad, podwieczorek)
Rodzice otrzymują zwrot, jeśli zgłoszą nieobecność dziecka

Dzieci od 1 roku do 3 lat
przebywające powyżej 5 godzin dziennie
opłata 900 zł od 01.09.2023 r. do 31.12.2023 r.
opłata 1200 zł od 01.01.2024 r. do 31.08.2024 r.

Wyżywienie 21,10 zł stawka dzienna
(bez podwieczorku 17,20 zł)

(śniadanie, obiad, podwieczorek)
Rodzice otrzymują zwrot, jeśli zgłoszą nieobecność dziecka


Oferta przedszkola

Przedszkole Językowo – Integracyjne Qbuś Puchatek zapewnia opiekę w godzinach od 6:30-17:00 – ul. Kościuszki 28 oraz ul. Armii Krajowej 4, 6.30 – 17:30 – ul. Łaszczowiecka 9. Zajęcia edukacyjne w ramach podstawy programowej realizowane są według wytycznych MEN z dodatkowym j. angielskim oraz drugim j. obcym. Dziećmi zajmuje się wykwalifikowana i doświadczona kadra, która pełni funkcję doradczą w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu, w odpowiednim czasie, interwencji specjalistycznej. Informacje o postępach dziecka są przekazywane na bieżąco. Ponadto dzieci są objęte opieką logopedy, psychologa i pedagoga.

Zajęcia odbywają się w przestronnych salach. Do dyspozycji grup przedszkolnych jest również ogrodzony plac zabaw. Podczas trwania roku szkolnego organizowane są spacery i wycieczki do ciekawych miejsc.

Dzieci biorą udział w przedstawieniach teatralnych oraz uroczystościach przedszkolnych.

Smaczne i zdrowe posiłki dostarczane są przez firmę cateringową.

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe w Przedszkolu odbywają się po godzinie 13:00 i są dostępne dla wszystkich grup wychowania przedszkolnego. Zasady uczestnictwa w zajęciach oraz opłaty regulują odrębne zasady.

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego w Żłobku, mają na celu stwarzanie możliwości osłuchania się z językiem obcym oraz rozwijanie zdolności i umiejętności w tym zakresie na poziomie adekwatnym do możliwości dzieci. Dodatkowe lekcje będą rozwijały wyobraźnię i umysł dziecka poprzez zabawę oraz stymulowanie ciekawości. Nauka będzie oparta przede wszystkim na aktywności i ruchu – reagowaniu całym ciałem oraz wykorzystaniu różnych form ekspresji. Nauczyciel zapewnia różnorodność bodźców, których celem będzie podtrzymywanie uwagi dziecka.

Zajęcia dodatkowe:

  • zajęcia taneczne,
  • zajęcia sportowe,
  • karate
  • Smyko-Multisensoryka.

Opłaty

Przedszkole Językowo – Integracyjne Qbuś Puchatek od września 2019 r. jest przedszkolem publicznym, tj. 5 godzin, w ramach podstawy programowej, są nieodpłatne. Za każdą dodatkową godzinę odpłatność wynosi 1 zł. We wniosku zgłoszenia dziecka do przedszkola, rodzice deklarują liczbę dodatkowych godzin przebywania dziecka w przedszkolu – odpłatnych – na podstawie art. 52 ust. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Płatność gotówkowa za czesne oraz catering przyjmowana jest tylko w głównej siedzibie placówki, tj. na ulicy Łaszczowieckiej 9.