Oferta żłobka i przedszkola


ROK SZKOLNY 2019/2020
Oferta żłobka

Żłobek Qbuś Puchatek zapewnia atrakcyjne formy zajęć i zabawy w przystosowanej do wieku dzieci oraz przestronnej sali w godzinach od 6.30 – 18.00. Dzieci przebywają w żłobku pod opieką wykwalifikowanej kadry, która gwarantuje indywidualne i podmiotowe traktowanie każdego dziecka oraz serdeczną atmosferę. Do dyspozycji grupy żłobkowej jest również sala zabaw oraz ogrodzony plac zabaw.
Smaczne i zdrowe posiłki dostarczane są przez firmę cateringową.

Zajęcia dodatkowe: j. angielski (płatny)

Opłaty

Dzieci od 1 roku do 3 lat
przebywające do 5 godzin dziennie

Wyżywienie 10,50 zł stawka dzienna
(bez podwieczorku 7,50 zł)

(śniadanie, obiad, podwieczorek)
Rodzice otrzymują zwrot, jeśli zgłoszą nieobecność dziecka

Dzieci od 1 roku do 3 lat
przebywające powyżej 5 godzin dziennie

Wyżywienie 10,50 zł stawka dzienna
(bez podwieczorku 7,50 zł)

(śniadanie, obiad, podwieczorek)
Rodzice otrzymują zwrot, jeśli zgłoszą nieobecność dzieckaRodzice dzieci mieszkających w Tomaszowie Lubelskim, mają możliwość dofinansowania do czesnego z Urzędu Miasta do 250 zł.

ROK SZKOLNY 2019/2020
Oferta przedszkola

Przedszkole Językowo – Integracyjne Qbuś Puchatek zapewnia opiekę w godzinach od 6:30-18:00. Zajęcia edukacyjne w ramach podstawy programowej realizowane są według wytycznych MEN z dodatkowym j. angielskim. Dziećmi zajmuje się wykwalifikowana i doświadczona kadra, która pełni funkcję doradczą w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu, w odpowiednim czasie, interwencji specjalistycznej. Informacje o postępach dziecka są przekazywane na bieżąco. Ponadto dzieci są objęte opieką logopedy i psychologa.
Zajęcia odbywają się w przestronnych salach. Do dyspozycji grup przedszkolnych jest również sala zabaw oraz ogrodzony plac zabaw. Podczas trwania roku szkolnego organizowane są spacery i wycieczki do ciekawych miejsc.
Dzieci biorą udział w przedstawieniach teatralnych oraz uroczystościach przedszkolnych.
Smaczne i zdrowe posiłki dostarczane są przez firmę cateringową.

Zajęcia dodatkowe:

  • integracja sensoryczna (SI),
  • zajęcia rekreacyjno – ruchowe,
  • zajęcia taneczne,
  • inne.

Opłaty

Przedszkole Językowo – Integracyjne Qbuś Puchatek od września 2019 r. jest przedszkolem publicznym, tj. 5 godzin, w ramach podstawy programowej, są nieodpłatne. Za każdą dodatkową godzinę odpłatność wynosi 1 zł. We wniosku zgłoszenia dziecka do przedszkola, rodzice deklarują liczbę dodatkowych godzin przebywania dziecka w przedszkolu – odpłatnych – na podstawie art. 52 ust. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych