Oferta żłobka i przedszkola


Oferta żłobka

Żłobek Qbuś Puchatek zapewnia atrakcyjne formy zajęć i zabawy w przystosowanej do wieku dzieci oraz przestronnej sali w godzinach od 6.30 – 17.00 ul Armii Krajowej 4 oraz ul. Kościuszki 28, 6:30 – 17:30 ul. Łaszczowiecka 9. Dzieci przebywają w żłobku pod opieką wykwalifikowanej kadry, która gwarantuje indywidualne i podmiotowe traktowanie każdego dziecka oraz serdeczną atmosferę. Do dyspozycji grupy żłobkowej jest również sala zabaw oraz ogrodzony plac zabaw.
Smaczne i zdrowe posiłki dostarczane są przez firmę cateringową.

Zajęcia dodatkowe: j. angielski (bezpłatny)

Opłaty

Dzieci od 1 roku do 3 lat
przebywające do 5 godzin dziennie
opłata 800 zł od 01.09.2023 r. do 31.12.2023 r.
opłata 1000 zł od 01.01.2024 r. do 31.08.2024 r.

Wyżywienie 19,50 zł stawka dzienna
(bez podwieczorku 16,00 zł)

(śniadanie, obiad, podwieczorek)
Rodzice otrzymują zwrot, jeśli zgłoszą nieobecność dziecka

Dzieci od 1 roku do 3 lat
przebywające powyżej 5 godzin dziennie
opłata 900 zł od 01.09.2023 r. do 31.12.2023 r.
opłata 1200 zł od 01.01.2024 r. do 31.08.2024 r.

Wyżywienie 19,50 zł stawka dzienna
(bez podwieczorku 16,00 zł)

(śniadanie, obiad, podwieczorek)
Rodzice otrzymują zwrot, jeśli zgłoszą nieobecność dzieckaRodzice dzieci mieszkających w Tomaszowie Lubelskim, mają możliwość dofinansowania do czesnego z Urzędu Miasta do 250 zł.

Oferta przedszkola

Przedszkole Językowo – Integracyjne Qbuś Puchatek zapewnia opiekę w godzinach od 6:30-17:00/17:30. Zajęcia edukacyjne w ramach podstawy programowej realizowane są według wytycznych MEN z dodatkowym j. angielskim oraz językiem niemieckim. Dziećmi zajmuje się wykwalifikowana i doświadczona kadra, która pełni funkcję doradczą w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu, w odpowiednim czasie, interwencji specjalistycznej. Informacje o postępach dziecka są przekazywane na bieżąco. Ponadto dzieci są objęte opieką logopedy, psychologa i pedagoga.
Zajęcia odbywają się w przestronnych salach. Do dyspozycji grup przedszkolnych jest również ogrodzony plac zabaw. Podczas trwania roku szkolnego organizowane są spacery i wycieczki do ciekawych miejsc.
Dzieci biorą udział w przedstawieniach teatralnych oraz uroczystościach przedszkolnych.
Smaczne i zdrowe posiłki dostarczane są przez firmę cateringową.

Zajęcia dodatkowe:

  • integracja sensoryczna (SI),
  • zajęcia rekreacyjno – ruchowe,
  • zajęcia muzyczno-ruchowe,
  • zajęcia Smyko-Multisensoryki,
  • zajęcia sportowe,
  • karate,
  • inne.

Opłaty

Przedszkole Językowo – Integracyjne Qbuś Puchatek od września 2019 r. jest przedszkolem publicznym, tj. 5 godzin, w ramach podstawy programowej, są nieodpłatne. Za każdą dodatkową godzinę odpłatność wynosi 1 zł. We wniosku zgłoszenia dziecka do przedszkola, rodzice deklarują liczbę dodatkowych godzin przebywania dziecka w przedszkolu – odpłatnych – na podstawie art. 52 ust. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Płatność gotówkowa za czesne oraz catering przyjmowana jest tylko w głównej siedzibie placówki, tj. na ulicy Łaszczowieckiej 9.