Językowy “Kubuś Puchtek”


Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Językowe ?Qbuś Puchatek? od września bieżącego roku, jako jedyne w mieście Tomaszów Lubelski, rozpocznie zajęcia z dziećmi oparte na metodzie dwujęzyczności.Nowatorskość działań przedszkola polegać będzie na tym, że większość zajęć dla nich odbywać się będzie z zastosowaniem języka angielskiego, tak by nauka języka nie była jedynie kilkoma lekcjami w ciągu tygodniowej obecności dziecka w przedszkolu.

– Wychowanie dwujęzyczne to proces dydaktyczny, w którym do przekazywania informacji i porozumiewania się, obok języka ojczystego, stosowany jest drugi język ? obcy. Punktem wyjścia dla zastosowania takiej metody edukacji dziecka są przykłady efektywnego posługiwania się dzieci dwoma językami w rodzinach dwujęzycznych. Skoro udaje się to we wskazanych sytuacjach, dlaczego nie miałoby się udać w przedszkolu? ? tłumaczy Piotr Wójtowicz Prezes Fundacji ?Wiedza, Edukacja, Rozwój?, kierujący działalnością ?Qbusia Puchatka?.
Okres wychowania przedszkolnego to czas, kiedy dzieci uczą się prawidłowej wymowy wszystkich dźwięków języka ojczystego. Ich umysł jest ?chłonny? na wszystko co nowe, dlatego dziecko w tym okresie, przy właściwym wsparciu, uczy się bardzo szybko. Czas ten z powodzeniem można także wykorzystać to nauczania dziecka języka angielskiego. Najlepiej kiedy kontakt z językiem obcym jest bardzo intensywny, czyli kiedy w procesie edukacji zastosowana jest metoda dwujęzyczności. Tym samym zarówno język ojczysty jak i drugi język obcy stają się środkiem ogólnego rozwoju dziecka (poznawczego, intelektualnego, społecznego i emocjonalnego). Dziecko nie musi być specjalnie uzdolnione, by mogło uczyć się języka obcego, ponieważ przyswajanie zwrotów i słów zarówno w języku ojczystym jak i w drugim języku jest dla niego sytuacją naturalną.
– Sukces we wprowadzaniu metody dwujęzyczności w przedszkolu zapewnia odpowiednio wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Do pracy z dziećmi, przy wykorzystaniu metody nauczania dwujęzycznego, zaangażowana jest osoba, posiadająca nie tylko przygotowanie do pracy w przedszkolu, ale także odpowiednie kompetencje do nauczania języka angielskiego oraz posługująca się poprawnie językiem polskim ? kontynuuje rozmówca.
W ramach zajęć dodatkowych dzieci będą miały także możliwość nauki języka niemieckiego. Zajęcia prowadzone będą przez native speakera, co dodatkowo wpłynie na atrakcyjność nauki.
Oferta Przedszkola Qbuś Puchatek? skierowana jest do wszystkich dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Wysoko wykwalifikowana kadra placówki posiada także kompetencje do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.
W ?Qbuśu Puchatku? funkcjonować będzie także grupa żłobkowa. Wszystkie dzieci będą miały zapewnioną opiekę psychologa i logopedy, jak również możliwość uczestniczenia w zajęciach karate, w zajęciach piłki nożnej, w zajęciach muzycznych oraz gry w szachy.