Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 marca 2022 r.


Szanowni Państwo

Zgodnie z “Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 marca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli” nasze przedszkole ma możliwość przyjęcia dzieci do oddziałów na ulicy Kościuszki 28 oraz Armii Krajowej 4.

Treść fragmentu rozporządzenia: ” W roku szkolnym 2021/2022 liczba dzieci w oddziale przedszkola, o której mowa w § 5 ust. 1, może być zwiększona o nie więcej niż 3 dzieci, będących obywatelami Ukrainy, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.”