WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA


Już od stycznia 2021 roku rozpoczynamy organizację zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD).

Co to jest WWRD?

Są to specjalistyczne, kompleksowe oraz intensywne zajęcia, które mają na celu zniwelować różnicę w rozwoju różnych umiejętności dziecka. Celem WWRD jest stymulacja małego dziecka oraz przy-gotowanie rodziców/opiekunów do odpo-wiedniego postepowania z nim. Terapia polega na wykryciu i zlikwidowaniu lub korygowaniu nieprawidłowości. Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju uczestniczą w bezpłatnych zajęciach ze specjalistami. W stworzonej przez psychologa, logopedę i pedagoga atmosferze bezpieczeństwa będą miały możliwość rozwoju realizując zadania zawarte w indywidualnie do każdego z nich opracowanym programie.

Dla kogo?

Dla wszystkich dzieci u których stwierdzono niepełnosprawność bądź zaburzenia rozwojowe – od momentu wykrycia niepełnosprawności do momentu rozpoczęcia nauki w szkole.

Jakie warunki należy spełnić, aby uczestniczyć do WWR?

W celu objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju należy uzyskać odpowiednią opinię Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem dostępnym na naszej stronie internetowej i skorzystania z oferty.

Oferujemy elastyczne godziny zajęć prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę w specjalnie przystosowanych i bogato wyposażonych pomieszczeniach.

Więcej informacji na stronie:
https://qbus-tomaszow.pl/?page_id=2629