WYNIKI POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021


Na podstawie § 11b ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pozwala na podanie do wiadomości rodziców list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, także na stronie internetowej przedszkola.

Lista dzieci przyjętych do przedszkola Językowo – Integracyjnego Qbuś Puchatek na rok szkolny 2020/2021

Jednocześnie przypominam, że od 24 kwietnia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r. Rodzice kandydata potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do Przedszkola Językowo – Integracyjnego Qbuś Puchatek

Potwierdzenie proszę włożyć do skrzynki pocztowej, znajdującej się przy drzwiach przedszkola lub wysłać scan dokumentu na adres e-mail: qbus.tomaszow@gmail.com

Dyrektor przedszkola:

Anna Kochan