Teatrzyk


W piątek 17 maja 2019 r. nasze przedszkole odwiedził Teatr KOKON z Krakowa. Przedszkolaki obejrzały autorski spektakl pt. ,,Królewna o złotym sercu?, który poruszał problem nietolerancji i braku akceptacji dla odmienności. Dzieci nie tylko z wielkim zaciekawieniem obejrzały przedstawienie, ale także chętnie brały udział we wszystkich zabawach zaproponowanych im przez aktorów. Były tańce z królewną, szukanie złej czarownicy, dużo dobrej zabawy i śmiechu.