Uwaga! Istnieje możliwość skorzystania z darmowych miejsc w przedszkolu


Istnieje możliwość skorzystania z darmowych miejsc w przedszkolu

Od września 2018 roku przy Przedszkolu Językowo- Integracyjnym ?Qbuś Puchatek?, mieszczącym się na ulicy Łaszczowieckiej 9 w Tomaszowie Lubelskim uruchomione zostaną bezpłatne miejsca opieki przedszkolnej. Pierwszeństwo będą miały dzieci rodziców lub opiekunów spełniających określone warunki rekrutacji.
W pierwszej kolejności do przedszkola przyjęte zostanie dziecko rodzica lub opiekuna, który spełnia jeden z powyższych kryteriów: opiekuje się dzieckiem niepełnosprawnym, posiada status osoby niepełnosprawnej, posiada rodzinę wielodzietną, samotnie wychowuje dziecko oraz posiada najniższy dochód przypadający na członka rodziny. Jednak w sytuacji niewystąpienia wspomnianych kryteriów o zakwalifikowaniu dziecka decydować będzie kolejność zgłoszenia, więc każdy zainteresowany ma szansę na uzyskanie miejsca w placówce.
Utworzenie dodatkowych miejsc opieki przedszkolnej możliwe jest dzięki realizacji projektów ?Nasze małe przedszkole? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oba projekty dofinansowane zostaną ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Formularze zgłoszeniowe zamieściliśmy w zakładce “Rekrutacja”