Organizacja


Przedszkole działa od poniedziałku do piątku w godzinach: 6:30 – 18:00.

W czasie wakacji przedszkole pracuje w godzinach: 6:30 – 17:30.

Do przedszkola uczęszczają dzieci od 1 roku  do 6 lat. Każda grupa jest zorganizowana na jednym poziomie wiekowym i dysponuje swoją własną salą. Grupy liczą nie więcej niż 20 dzieci. W zależności od liczebności grupy oraz wieku dzieci, grupą opiekuje się jeden lub dwóch wychowawców.

Pora odpoczynku obejmuje godziny 13:30 – 15:00. W tym czasie dzieci 2  i 3-letnie odpoczywają po obiedzie. Te, które potrzebują snu, mogą spać. Pozostałe mile spędzają czas na wyciszających zabawach z wychowawcą.